11.2.2016 OY VICTOR EK AB – UTNÄMNINGAR

Tomas Sjödahl har utnämnts till VD för Oy Victor Ek Ab f.o.m. 1.2.2016. Tomas har varit anställd på Victor Ek i över 13 år och under den tiden innehaft olika ledande positioner i bolaget, senast som direktör för hela Shipping & Logistics –avdelningen.

Juha Karjalainen har utnämts till Projektchef f.o.m. 1.2.2016 med helhetsansvar för terminalprojektet i Hangö.

Mats Rehnström har utnämts till chef för skeppsklareringen i Hangö f.o.m. 1.2.2016 och tar ansvaret för utvecklingen av verksamheten.

Dessa utnämningar stöder de strategiska besluten som fattats av styrelsen. Målet är att fokusera på växande segment och erbjuda professionnella hamn- och logistiktjänster i Hangö.

”Hangö hamn är i en fas av stark tillväxt. Konkurrensen mellan hamnarna i Finland är intensiv och det pågår ett ständigt letande efter effektiva rutter för olika varuflöden. Tack vare sitt ypperliga läge är Hangö hamn i en stark position. Hamnen kan också locka med en kraftigt ökad linjetrafik samt flexibla hamntjänster. Vi önskar förstärka vår position i hamnen med att investera samt utveckla nya koncept.”, kommenterar Tomas Sjödahl.

Lämna en kommentar