21.4.2021 Helsinfors

Kära kund,

Mycket händer i världen och de exceptionella omständigheterna kring koronapandemin fortsätter på många ställen och i många avseenden. Vi tyckte att det var viktigt att informera våra kunder om de frågor som har en betydande inverkan på att flytta utomlands.

SJÖFART OCH CONTAINER TRANSPORT

På grund av de exceptionella omständigheter som orsakats av pandemin har det varit mycket störningar i den globala containertrafiken sedan förra året. Det finns brist på fria containrar i flera regioner (särskilt i Asien), så det är svårt att få behållare reserverade för lastning. Containerbrist har en betydande inverkan på sjöfraktpriserna, till exempel från Asien till Europa kan priserna vara upp till 3-5 gånger dyrare än under normala förhållanden. Fraktpriser förändras också snabbt. Vi tar hänsyn till dessa faktorer när vi förbereder erbjudanden och kontrollerar fraktsituationen utifrån tidpunkten för containertransport.

Förutom tillgången på containrar har det varit svårt för rederier att bekräfta fartygsutrymme för containrar som lämnar Finland, vilket i sin tur orsakar förseningar i den totala varaktigheten av transporter och flyttningar, beroende på destination och rutt (beräknas ta längre tid än 1-3 veckor i USA eller Asien). Händelserna i Suezkanalen och deras multiplikatoreffekter kommer att förvärra situationen under lång tid framöver. Vi informerar kunderna om tillgängligheten av containrar och leveranssituationen i samband med begäran om offert och orderbekräftelse. Tillgången på containrar såväl som förseningar vid frakt kan orsaka behov av mellanlagring samt andra möjliga merkostnader. Vi informerar alltid om dessa beroende på situationen.

FLYGFRAKT

Flygfragtsituationen återhämtar sig nära normala förhållanden och tillgången på flygfrakt har förbättrats avsevärt under första halvåret. Flygfraktpriserna är fortfarande höga och ändras nästan varje vecka, beroende på destination och tidpunkt. Flygfraktens varaktighet är på normal nivå, små förseningar kan inträffa då och då. Vi kommer att meddela dig om betydande förändringar efter behov.

VÄGTRANSPORT

Inga väsentliga nackdelar har uppstått i vägtrafiken från Finland till Europa och vice versa under pandemin. Lastbilarna körs enligt normala scheman, med förbehåll för landsspecifika regler och begränsningar relaterade till pandemin. Fraktpriserna stiger något på grund av bränsleprisutvecklingen.

SÄSONG FÖR UTOMLANDSFLYTT
Den mest trafikerade tiden för internationell flytt är på väg att börja. Traditionellt är flyttsäsongen från slutet av maj till slutet av augusti, men redan förra året var säsongen något längre än normalt. Enligt prognoser kommer den kommande sommaren att vara exceptionellt upptagen från början av maj. Vi rekommenderar att du börjar planera dina flyttar i god tid och bekräftar dina beställningar så snart som möjligt så att vi kan reservera nödvändiga resurser samt lastutrustning och scheman (sjö- och flygfrakt) i förväg. I synnerhet juni-juli-augusti, liksom månförändringar, kommer att vara överbelastade tider.

KONTAKTINFORMATION OCH FÖRFRÅGOR
Om du har några frågor om andra frågor som rör internationell flytt utöver ovanstående finns vi tillgängliga på:

Antti Lind: +358 9 1251 370 / antti.lind@victorek.fi
Michael Cedercreutz: +358 9 1251 200 / michael.cedercreutz@victorek.fi
Charles Gray: +358 9 1251 390 / charles.gray@victorek.fi

Lämna en kommentar