FLYTT FRÅN FINLAND ELLER TILL FINLAND

Det finns säkert lika många skäl att flytta utomlands som det finns flyttare. Victor Ek står till tjänst både när du är på väg utomlands och när du kommer tillbaka till Finland. Tillsammans med oss går din flyttning bekymmersfritt och du får i stället koncentrera dig på att jobbet, vardagen och festen ska löpa smidigt i det nya hemlandet.

UTOMLANDSFLYTTNING MED PERSONLIG SERVICE

Med Victor Ek:s yrkesmän löper din flyttning som en dans. Vi kartlägger din situation omsorgsfullt och planerar tillsammans med dig hur flyttningen bäst kan förverkligas. Dessutom står vi till tjänst med omfattande rådgivning och mångsidiga tilläggstjänster för dig som flyttar utomlands.

Vi sköter om dokument som behövs för flyttningen och om eventuella tullutredningar i bägge länderna, både det du flyttar från och dit du är på väg. Din egendom transporteras tryggt och säkert vare sig den reser på landsväg, till sjöss eller som flygfrakt, och till den nya destinationen kommer den säkert fram med hjälp av våra lokala samarbetspartners. 

CERTIFIERAD KVALITET OCH ETT BRETT NÄTVERK

Vi tillhör ett internationellt nätverk, Harmony Relocation Network. Tack vare detta nätverk sker din utomlandsflyttning nästan lika bekymmersfritt som om du flyttade från en ort till en annan i hemlandet.

Victor Ek är det enda flyttföretaget i Finland som beviljats FAIM-certifikat av branschens takorganisation FIDI. Certifikatet står som garanti för servicekvalitet, yrkeskunskap och internationella meriter. Vi ställer samma obevekliga kvalitetskrav på samtliga av våra samarbetsparter.

VANLIGA FRÅGOR

Var ska jag börja flyttprocessen?

En god idé är att börja flyttningen genom att först beställa en flyttbesiktning för att vi ska kunna ge dig en så exakt offert som möjligt utgående från flyttpartiets volym. Om du flyttar från ett annat land till Finland sköter vår lokala samarbetspartner om besiktningen.

Hur ska jag packa mitt flyttlass?

Vi rekommenderar att du låter oss sköta om packningen i sin helhet. Om du själv packar dina saker kan vi tyvärr inte försäkra flyttpartiet. Om du trots det vill packa själv kan du göra det med icke-ömtåliga föremål som t.ex. böcker och klädesplagg. Lådorna bör emellertid alltid lämnas öppna för att vi ska kunna teckna upp alla föremål.

Blir jag tvungen att betala moms för min flyttning?

Vid flyttningar inom EU bestäms momsen enligt det land du flyttar från. Om du t.ex. flyttar från Finland till Sverige gäller en momsskattesats på 24 %, och om flyttningen sker från Sverige till Finland är skattesatsen 25 %. Vid flyttningar utanför EU lägger vi däremot inte till någon moms.

Hur kan jag försäkra flyttningen?

Victor Ek kan erbjuder dig en förmånlig flyttförsäkring från försäkringsbolaget Fennia. Den är fri från självrisk, och försäkringspremien baserar sig på flyttningskostnaderna och på din uppskattning av flyttgodsets värde.

Hur lång tid kommer min flyttning att ta?

Flyttningens tidsåtgång beror helt på till vilket land du flyttar. Ett flyttlass till Sverige kan skötas på några dagar, medan sjötransporten för ett flyttparti till Australien kan ta cirka 8-10 veckor i anspråk.

Hur vet jag vilka dokument jag ska fylla i och leverera?

Dokumenteringskraven är landsenliga. Våra duktiga koordinatorer på Victor Ek känner exakt till vilka dokumenteringskrav som gäller för olika länder och kan hjälpa dig i dessa ärenden.

Kan min bil ingå i flyttlasset?

Bilar kan flyttas i container. En 20’ container rymmer förutom bilen cirka 5 kubikmeter flyttgods, och i en 40’ container går det in hela 25-30 kubikmeter flyttgods. Vid import av bil ställs det vissa krav på dokumentering som måste uppfyllas. Även på den punkten kan Victor Ek hjälpa dig.

Får flyttlasset innehålla mat eller dryck?

Vi rekommenderar inte vätskor i flyttgodset. De kan spillas ut och skada annat flyttgods. Inte heller mat rekommenderas i flyttgodset. Vad torrsubstanser och kryddor beträffar är det skäl att kontrollera vad som gäller i respektive land om dem.

Här hittar ni Victor Ek’s ”Anti-Bribery” och ”Data Protection” dokument

KONTAKTA: