KAUPPANEUVOS VICTOR EK

Helsinkiläinen nuorimies Victor Ek päätti opintonsa kauppiasopistossa Lyypekissä vuonna 1880 ja työskenneltyään eri yritysten palveluksessa Suomessa ja ulkomailla hän päätti perustaa pääkaupunkiin huolinta- ja agentuurifirman vuonna 1885.

Yrityksen pääliiketoiminta-alueet olivat linjamerenkulku, huolinta sekä muuttopalvelut. Muutama vuosi myöhemmin perustettiin aluekonttori Hankoon, jossa toiminta jatkuu vireänä edelleen, ja neljännesvuosisata myöhemmin avattiin konttorit myös Turkuun ja Vaasaan.

Huolintatoiminta oli alusta alkaen osa uutta yritystä ja vuonna 1912 osastolla oli jo 38 hengen henkilökunta ja kaksi omaa kuorma-autoa. Hiilentuonti Saksasta Suomeen alkoi myös samoihin aikoihin, ja polttoainekauppaa käytiinkin aina 80-luvun loppuun asti. Myös siirtolaisuus Suomesta Amerikkaan kasvoi voimakkaasti ja Victor Ekin palveluja laajennettiin myös matkustajaliikenteeseen.

Vuosisadan alussa muuttotoiminta oli vilkasta ja yritys sai hoidettavakseen mm. Eläinmuseon muuton vuonna 1923, ja kun Akseli Gallen-Kallela teki perheensä kanssa maalausmatkoja Itä-Afrikkaan vuosina 1908–1910, Victor Ek kuljetti taiteilijan omaisuuden takaisin Suomeen.

Victor Ekin pääkonttori sijaitsi vuosikymmeniä Etelärannassa (nyk. G.W.Sundmansin ravintola), kunnes yritys muutti Katajanokan Pohjoisrantaan vuonna 1985. Tällä hetkellä pääkonttori sijaitsee Malmilla

SOTAVUOSISTA JÄLLEENRAKENNUKSEEN

1920- ja 1930-luvuilla (lamavuosia lukuunottamatta) yritys kukoisti. Sotavuosien aikana ulkomaankauppa oli lamassa, mutta yritys pystyi paikkaamaan yksityistä tuontia ja vientiä puolustusvoimain toimeksiannoilla. Myös kuljetustoiminta oli melko vilkasta, joskin suurin osa kuorma-autokannasta oli menetetty puolustusvoimien käyttöön. Jälleenrakennusaika taas merkitsi Victor Ekille toiminnan nopeaa kasvamista.

Yrityksen johtoon tuli Victor Ekin tyttärenpoika kauppaneuvos Magnus Cedercreutz, jonka harteille jäi yrityksen kehittäminen vaikeiden jälleenrakennusvuosien aikana siten, että se täyttäisi paikkansa yhtenä Suomen suurimmista huolinta- ja kuljetusyrityksistä. Toinen tyttärenpoika, kunnallisneuvos Victor Procopé aloitti yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Yritys perusti lentorahtiosaston ja se sai IATA-lisenssin yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Suomessa vuonna 1948. Matkatoimisto V.Ek Oy avattiin vuonna 1962 ja muutaman vuoden päästä nimi vaihtui Oy Matkatoimisto Travek Resebyrå Ab:ksi. Toimisto hoiti mm. Hertzin autonvuokraustoimintaa ja vuosikymmenen lopulla vuokrattavana oli jo 62 autoa.

SANEERAUKSEN KAUTTA KEHITYKSEEN

1980-luvun taite ei ollut helppoa aikaa. Toimitusjohtajaksi nimitettiin DI, DE Harry v. Haartman ja yritystä saneerattiin kovalla kädellä. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö selvisi 1990-luvun matalasuhdanteesta paremmin kuin useimmat kilpailijansa ja osoitti koko laskusuhdanteen ajan minimaalista voittoa. Muutto-osaston uusi konttori- ja varastokiinteistö valmistui kuitenkin Malmille kesällä 1989. Yrityksen johdossa tapahtui muutoksia seuraavan kerran vuonna 1996, kun hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Lauri Castrén ja toimitusjohtajaksi DI Göran Cedercreutz.

Suomen EU-jäsenyyden aiheuttaman kasvaneen kilpailun seurauksena päädyttiin myymään osa yrityksen toiminnoista. Jäljelle jäivät kannattavat liiketoiminnot eli linjamerenkulku, muuttotoiminta, Hangon aluekonttori sekä matkatoimisto Travek, joka myös myöhemmin myytiin Matka Kalevalle. Hangon konttorin tulevaisuus taas näytti valoisalta, kun autovienti Venäjälle kasvoi valtaviin määriin, mikä takasi kannattavan toiminnan useiksi vuoksi. Linjamerenkulkuosaston hyvät varustamoedustukset takasivat toiminnan kasvun ja kannattavuuden johtaen mm. uusiin yhteistyösopimuksiin ja Tampereelle avattiin uusi aluekonttori vuonna 2000.

Vuosituhannen vaihteessa Victor Ek sai hoitaakseen Suomen suurimman kansainvälisesti toimivan yrityksen kaikki mannertenväliset muutot, hollantilaisen UTS:n (Unigroup Worldwide UTS) hoitaessa Euroopan sisäiset muutot. Vuonna 2002 Victor Ek tuli UTS:n osaomistajaksi, ja yritys vahvisti asemaansa maan johtavana muuttofirmana entisestään myös ostamalla muitakin kotimaisia muuttoliiketoimijoita.

Kotkan konttori perustettiin 2005 tarjoamaan huolintapalveluja sekä Kotkan että Haminan satamissa. Sen sijaan Turun konttori jouduttiin lakkauttamaan samana vuonna. Myös yrityksen johto uudistui jälleen, kun hallituksen puheenjohtaksi valittiin KTM Mikael Wahlström ja toimitusjohtajaksi KTM Eero Holma.

Vuodenvaihteessa 2007-2008 yhdistettiin kaikki huolintatoiminnot yhteen yksikköön, jonka nimeksi tuli Victor Ek Logistics. Muutto-osastolla alkoi panostus myyntiin, ja päätettiin Suomalaisten muuttoyritysten oman kattojärjestön perustamisesta sekä yhteisten toimitusehtojen sopimisesta.

UUDET HAASTEET – UUDET MAHDOLLISUUDET

Kesällä 2008 maailmantalouden uhkakuvat voimistuivat ja alkoivat näkyä myös Suomessa. Merenkulussa rahtitaso lähti alaspäin ja muuttoasiakkaiden hintatietoisuus lisääntyi. Myös muissa yksiköissä bisnes alkoi hiljentyä.

Vuonna 2009 uuden hallituksen puheenjohtajana aloitti KTM Marcus Karsten ja toimitusjohtajana Jussi Koivusalo. Samana vuonna neuvoteltiin porttirakennuksen rakentamisesta Hangon Länsisatamaan, jota varten perustettiin Kiinteistö Oy Hangon Sataman Portti. Osakkaina ovat Victor Ek ja Hangon kaupunki. Rakennus valmistui vuonna 2010, ja Victor Eki päätti keskittää kaikki logistiikkapalvelunsa Hangon ja Kotkan toimipisteisiin.

Saman vuoden huhtikuussa yhtiö juhli 125 toimintavuottaan henkilöstön ja asiakkaiden yhteisessä tilaisuudessa. Juhlavuoteen liittyen yritys oli mukana TV-dokumenttisarjassa, joka kertoi suomalaisista perheyrityksistä. Myös painettu historiikki julkaistiin tässä yhteydessä.

Osana säästöohjelmaa pääkonttori ja merenkulkuosasto muuttivat joulukuussa 2012 Malmille yhteisiin tiloihin muutto-osaston kanssa. Ylin johtokin muuttui seuraavana keväänä, kun uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin hallituksen jäsen KTM Michael Cedercreutz, joka edustaa yrityksen viidettä sukupolvea.

Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta yritys päätti kääntää katseensa tulevaisuuteen ja hallituksen päätöksellä yrityksessä toteutetaan täydellinen brändi-uudistus. Valmistelu aloitettiin syksyllä 2013 ja lanseeraus toteutettiin toukokuussa 2014.

Vuosia 2014-2015 leimaa logistiikka- ja merenkulkutoimintojen saneeraus ja keskittäminen Hankoon. Suomen talouden pitkään jatkunut taantuma johti Kotkan toimipisteen sulkemiseen sekä Fennoscandia –tytäryhtiön myyntiin. Hangon sataman positiivinen kehitys ja yrityksen vahva usko sataman tulevaisuuteen oli perusteena päätökselle keskittää kaikki logistiikka- ja merenkulkutoiminnot Hankoon. Syksyllä 2015 tehtiin päätös rakentaa Hankoon tavarankäsittelyterminaali joka valmistuu kesällä 2016. Tämä avaa yritykselle aivan uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan sekä laajentaa toimintaansa.

UniGroup Relocation Network, jonka osakas Victor Ek on ollut pitkään, teki syksyllä 2015 strategisen muutoksen jonka seurauksena verkoston nimeksi tuli Harmony Relocation Network 1.1.2016 lähtien. Muutos tukee muutto-osaston kansainvälistä toimintaa ja tuo meille hyvin vahvan ja kattavan verkoston jonka avulla voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta palvelua globaalisti.

Vuodenvaihteessa 2015-16 tehtiin yritysjärjestely jossa muutto-osasto yhtiöitettiin omaksi yritykseksi, Victor Ek Muutot Oy. Yrityksen toimitusjohtajaksi nimettiin Kai Lager ja hallituksen puheenjohtajaksi Michael Cedercreutz. Logistiikkaan ja merenkulkuun keskittynyt Victor Ek Oy nimesi toimitusjohtajaksi Hangon toimiston pitkäaikaisen johtajan Tomas Sjödahlin.

Victor Ekin historiasta kertova lyhytdokumentti löytyy Youtube-kanavaltamme täältä